608 120 673

Nasz Zespół

mgr Robert Olczak

Psycholog
Certyfikowany specjalista terapii uzależnień.
Ukończone szkolenie w zakresie specjalisty terapii uzależnień.
Wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu oraz ich rodzinami.
Doświadczenie w pracy w ośrodkach stacjonarnych i ambulatoryjnych. Absolwent Studium Terapii Uzależnień oraz Studium Pomocy Psychologicznej.
Praca terapeutyczna poddawana stałej superwizji.

Agnieszka Koczanowska

Praktyka zawodowa w lecznictwie odwykowym
z osobami uzależnionymi.
Absolwent Studium Pomocy Psychologicznej oraz Studium Terapii Uzależnień.
Od 12 lat we wspólnocie AA

mgr Paweł Galant

Certyfikowany specjalista terapii uzależnień.
Ukończone szkolenie w zakresie specjalisty terapii uzależnień.
Absolwent Studium Pomocy Psychologicznej oraz Studium Terapii Uzależnień.
Doświadczenie w pracy w ośrodkach stacjonarnych i ambulatoryjnych z osobami uzależnionymi od alkoholu i narkotyków, oraz z ich rodzinami.
Praca terapeutyczna poddawana stałej superwizji.

mgr Marek Mietelski

Jako absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych w Warszawie ma doświadczenie w terapii uzależnień, pracy terapeutycznej z rodzinami osób uzależnionych oraz doświadczającymi przemocy i stosującymi przemoc. Posiada certyfikat specjalisty terapii uzależnień oraz certyfikat specjalisty przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ukończył 4-letnią szkołę psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym. Doświadczenie zdobywał w pracy w ośrodkach stacjonarnych i ambulatoryjnych. Jego praca terapeutyczna poddawana jest stałej superwizji.

Lekarz Iwona Ptaszyńska

Specjalista Psychiatra
14 letnie doświadczenie w zawodzie.

Ewa Mikus

Psycholog
Specjalista terapii uzależnień w trakcie procesu certyfikacyjnego.
Praktykę terapeutyczną zdobywała pracując z uzależnionymi w ośrodku socjoterapeutycznym oraz prowadząc prywatną praktykę.
Od lat zaangażowana w działania związane z pomocą psychologiczną osobom
w trudnej sytuacji życiowej – ofiary przemocy, osoby starsze, osoby uzależnione
i współuzależnione, młodzież zagrożona demoralizacją.
Autorka artykułów z dziedziny psychologii dla Wydawnictwa Naukowego PWN.

Uzależnienia

Alkoholizm

Pijąc alkohol oczekuje się korzyści. Relaks, odprężenie, większa...

Dowiedz się więcej !
Hazard

Termin „hazard” wywodzi się od arabskiego słowa „az-zahr” oz...

Dowiedz się więcej !
Narkomania

Słowo narkomania pochodzi od greckiego określenia „narke” (odurz...

Dowiedz się więcej !
Lekomania

Uzależnienie od leków określa się inaczej mianem lekomanii. Leki n...

Dowiedz się więcej !
© 2024 Copyright by CENTRUM-OSTOJA