608 120 673

Ile czasu trwa leczenie alkoholizmu?

Skuteczne leczenie alkoholizmu w 90 dni? Miesiąc? Tydzień? Niestety odpowiedź na pytanie o to, ile czasu trwa leczenie alkoholizmu nie jest taka prosta, ani jednoznaczna. Fakt ukończenia programu terapeutycznego nie jest równoznaczny z wyleczeniem, o ile w przypadku uzależnień w ogóle można mówić o wyleczeniu jako takim. (Uzależnienie często towarzyszy osobie do końca życia. To co się zmienia, to stosunek do przedmiotu uzależnienia oraz umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w życiu prywatnym i zawodowym bez uciekania w nałóg.) Dlatego wszelkie próby odpowiedzi na pytanie zadane w tytule poniższego artykułu będą dotyczyły nie tyle leczenia rozumianego jako doprowadzenie do wyleczenia, ile leczenia definiowanego w kontekście długości trwania programów terapeutycznych.

Ile czasu trwa leczenie alkoholizmu w Ośrodku Centrum-Ostoja?

Oferujemy trzy programy terapeutyczne, które kierujemy do Pacjentów znajdujących się na różnych etapach życia i radzenia sobie z nałogiem. Warto bowiem pamiętać o tym, że ukończenie terapii w przeszłości nie wyklucza możliwości podjęcia dodatkowego leczenia w późniejszym czasie, jak również możliwości skorzystania z niesformalizowanych form pomocy świadczonych przez ośrodek odwykowy. Stąd też w ofercie posiadamy również program dla absolwentów, a więc osób, które z sukcesem ukończyły terapię odwykową, ale czują, że w danym momencie swojego życia potrzebują wsparcia lub dodatkowej motywacji do zachowania trzeźwości.

Podstawowy program terapii uzależnień

Podstawowy program terapii uzależnień to 30 dniowa Terapia Uzależnień, która jest ukierunkowana na intensywne oddziaływania służące wzbudzeniu i umocnieniu motywacji do trzeźwego życia. W trakcie terapii pacjenci poznają psychologiczne mechanizmy uzależnienia i są wyposażani w narzędzia do skutecznej walki z nałogiem. W trakcie miesięcznej terapii uczymy się rozpoznawać i radzić sobie z objawami głodu alkoholowego oraz rozpoznawać zagrożenia czekające na nas po ukończeniu leczenia.

Nasz 30 dniowy program pod wieloma względami wpisuje się w opisaną wcześniej koncepcję nauki życia z uzależnieniem, które po zakończeniu terapii nie znika. Osoba uzależniona pozostaje wciąż osobą uzależnioną, z tą różnicą, iż po zakończeniu terapii ma świadomość swojego uzależnienia, jego wpływu na życie osobiste i zawodowe i zna narzędzia, dzięki którym może zachować trzeźwość.

Intensywna terapia uzależnień

Intensywna terapia uzależnień to relatywnie krótki program terapeutyczny – terapia trwa 14 dni – który kierujemy do osób posiadających już doświadczenia z leczeniem odwykowym. Program powstał w szczególności z myślą o osobach, które z sukcesem zakończyły wcześniejszą terapię, ale ich aktualna sytuacja życiowa utrudnia im utrzymanie abstynencji.

Program dla Absolwentów

Program dla absolwentów to 10 dniowa terapia kierowana do osób borykających się z nawrotem choroby alkoholowej (podobny program kierujemy do absolwentów pozostałych terapii odwykowych). Terapia ma na celu umożliwienie rozpoznania i przeciwdziałania czynnikom wyzwalającym nawrót choroby poprzez wypracowanie narzędzi terapeutycznych na przyszłość.

Jednocześnie nasi Pacjenci mogą w każdej chwili zwrócić się po pomoc i wsparcie do terapeutów. Pomoc Pacjentom i Absolwentom zapewniamy niezależnie od trwających turnusów terapeutycznych, każdorazowo starając się zapewnić jak najlepsze zrozumienie problemu i wsparcie w jego rozwiązaniu.

Czy leczenie alkoholizmu w innych ośrodkach trwa tyle samo?

Oferta terapeutyczna ośrodków odwykowych jest zróżnicowana, tak pod względem oferowanych form terapii, jak i długości leczenia. Nasze programy terapeutyczne oparliśmy o bogate doświadczenie zawodowe terapeutów. Jesteśmy przekonani, że 30 dni w przypadku programu podstawowego to optymalny czas na wzbudzenie i umocnienie motywacji do zachowania abstynencji z jednej, a poznanie i zrozumienie źródła problemu z drugiej strony. Skrócenie okresu trwania terapii podstawowej byłoby niekorzystne z perspektywy pacjentów, którzy byliby zmuszeni zakończyć leczenie de facto w jego połowie. Zapoznaj się z naszą ofertą leczenia alkoholizmu w Warszawie!

Uzależnienia

Alkoholizm

Pijąc alkohol oczekuje się korzyści. Relaks, odprężenie, większa...

Dowiedz się więcej !
Hazard

Termin „hazard” wywodzi się od arabskiego słowa „az-zahr” oz...

Dowiedz się więcej !
Narkomania

Słowo narkomania pochodzi od greckiego określenia „narke” (odurz...

Dowiedz się więcej !
Lekomania

Uzależnienie od leków określa się inaczej mianem lekomanii. Leki n...

Dowiedz się więcej !
© 2024 Copyright by CENTRUM-OSTOJA