608 120 673

Objawy uzależnienia od narkotyków

Pierwszym symptomem sugerującym kontakt z narkotykami jest nagła zmiana stylu i trybu życia. Bardzo wyraźnie obserwują to przede wszystkim rodzice uzależnionych nastolatków – ich dzieci zaczynają się wymykać z domu, unikają rozmów i kontaktu wzrokowego, czuć od nich silny zapach perfum lub dezodorantu. Takiemu zachowaniu towarzyszą również częstsze niż wcześniej prośby o pieniądze oraz pojawiające się na tym tle konflikty. Z czasem z domu zaczynają znikać cenne przedmioty. Uwagę rodzica powinien również zwrócić brak zainteresowania ulubionymi dotąd zajęciami, częste kłamstwa i buntownicza postawa nastolatka.

Wiele z powyższych symptomów jest często interpretowana jako bunt okresu dojrzewania, dlatego problem uzależnienia przez długi czas pozostaje niezdiagnozowany, chyba że rodzic zaobserwuje i prawidłowo zinterpretuje fizyczne objawy uzależnienia od narkotyków. W prawdzie nie pojawiają się one od razu, ale na tyle szybko, że odpowiednio zinterpretowane umożliwiają skuteczną pomoc osobie uzależnionej nim ta popadnie w nałóg.

Fizyczne objawy uzależnienia od narkotyków

Narkotyki sieją spustoszenie w całym organizmie, niezależnie od tego czy sięga po nie nastolatek czy osoba dorosła. Niepokojącym objawem w tym zakresie może być znaczny przyrost lub spadek masy ciała, zmiana nawyków żywieniowych i brak apetytu. Zmiany można zaobserwować także w spojrzeniu osoby uzależnionej – osoba taka najczęściej mruży oczy, które są przekrwione lub szklane. Charakterystycznym objawem uzależnienia są również nienaturalnie rozszerzone lub zwężone źrenice.

Narkotyki nie pozostają bez wpływu na aktywność osoby uzależnionej. Bezpośrednio po zażyciu powodują pobudzenie psychoruchowe, a kiedy przestają działać stan pobudzenia zastępuje ospałość, przygnębienie, apatia czy brak motywacji do działania. Znaczące zmiany w zachowaniu i nastawieniu do działania mogą więc stanowić wyraźny sygnał problemu, którego jako bliscy nie powinniśmy ignorować. Jednocześnie powinniśmy się wzbraniać przed stereotypowym postrzeganiem zmian fizycznych spowodowanych uzależnieniem od narkotyków. Dawniej szkodliwe działanie substancji psychoaktywnych odciskało piętno na zdrowiu i wyglądzie fizycznym osoby uzależnionej znaczniej wcześniej niż teraz. Podobnie jak wszystko, również sposób przyjmowania narkotyków zmienił się na przestrzeni ostatnich lat, w wyniku czego fizyczne objawy uzależnienia od substancji psychoaktywnych w pierwszych fazach uzależnienia bywają naprawdę trudne do wychwycenia.

Psychiczne objawy uzależnienia

Zażywanie substancji psychoaktywnych często powoduje wahania nastroju – osoba uzależniona może stać się przesadnie emocjonalna lub podejrzliwa, może doświadczać stanów lękowych lub zachowywać się skrajnie inaczej niż dotychczas. Zmiany w zachowaniu pod tym względem są najbardziej zauważalne w przypadku osób dotychczas nieśmiałych i wycofanych. W wyniku przyjmowania substancji psychoaktywnych stają się one bardziej odważne i śmiałe, zwiększa się ich chęć do działania lub socjalizacji z innymi. Z drugiej strony wahania nastroju mogą powodować płynne przechodzenie z apatii do euforii, nagłą płaczliwość lub nieuzasadnione niczym nagłe wybuchy agresji.

Jeśli zauważasz u siebie lub swoich bliskich powyższe objawy, pomoc otrzymasz w klinice uzależnień.

Uzależnienia

Alkoholizm

Pijąc alkohol oczekuje się korzyści. Relaks, odprężenie, większa...

Dowiedz się więcej !
Hazard

Termin „hazard” wywodzi się od arabskiego słowa „az-zahr” oz...

Dowiedz się więcej !
Narkomania

Słowo narkomania pochodzi od greckiego określenia „narke” (odurz...

Dowiedz się więcej !
Lekomania

Uzależnienie od leków określa się inaczej mianem lekomanii. Leki n...

Dowiedz się więcej !
© 2024 Copyright by CENTRUM-OSTOJA