608 120 673

Od czego zacząć leczenie alkoholizmu?

Alkoholizm to jedno z najczęściej występujących i jednocześnie bagatelizowanych uzależnień. Liczne, wciąż pokutujące na jego temat stereotypy, często utrudniają chorym podjęcie decyzji o konieczności skorzystania z profesjonalnej pomocy i podjęcia leczenia. Jak wygląda terapia uzależnień alkoholowych i od czego zacząć leczenie alkoholizmu? Wyjaśniamy.

Klucz do rozpoczęcia leczenia alkoholizmu

Najważniejsza w przypadku terapii uzależnień jest chęć chorego do podjęcia leczenia. Musi on być zdeterminowany i przekonany co do słuszności tego kroku. Nie ma bowiem magicznej pigułki czy innej prostej metody, która pozwoli wyzbyć się nałogu. Jedyną drogą jest skrupulatna psychoterapia i zmiana postaw oraz schematów postępowania.

Ten pierwszy krok jest zwykle najtrudniejszy. W naszym społeczeństwie wciąż panuje bowiem przekonanie, że alkoholik to osoba z marginesu społecznego. Tymczasem uzależnienie coraz częściej dopada osoby dobrze sytuowane materialnie, zajmujące ważne stanowiska. Przed podjęciem leczenia może powstrzymywać je zarówno wyparcie („nie mam problemu, w każdej chwili mogę przestać”), jak i wstyd przed bliskimi czy współpracownikami. Najczęściej chęć leczenia pojawia się dopiero wtedy, gdy chory „sięgnie dna”, tzn. przeżyje brutalne zdarzenie z rzeczywistością i uświadomi sobie konsekwencje swojej choroby. Istotne w podjęciu leczenia może być też wsparcie bliskich.

Jak przekonać alkoholika do leczenia?

Wsparcie bliskich bywa nieocenione w terapii alkoholowej. Niestety, jako osoby najbliższe bardzo często nieświadomie popełniamy błędy, które rzutują na chęć podjęcia leczenia. Standardowe mechanizmy – prośba i groźba – po które sięgamy niemal instynktownie, żonglując nimi w zależności od sytuacji okazują się skuteczne na chwilę lub w ogóle nie przynoszą rezultatów.  Jednocześnie tuszując konsekwencje nadużywania alkoholu przez osobę najbliższą dajemy alkoholikowi poczucie bezkarności i bezpieczeństwa. Do tego stopnia, że osoba uzależniona przez długi czas nie uświadamia sobie destruktywnego wpływu picia na życie swoje i swojej rodziny. Co w takim razie powinniśmy robić? Jak przekonać alkoholika do leczenia?

Jak pomóc osobie uzależnionej od alkoholu?

Paradoksalnie w wielu przypadkach najlepszą pomocą jest brak pomocy. Jak to rozumieć? Osoba uzależniona musi odczuć konsekwencje swojego nałogu. Obrazując to w nieco kolokwialny sposób, jeśli wracający do domu pijany mąż zaśnie na wycieraczce lub schodach na klatce schodowej, tam właśnie powinien się obudzić. Niezależnie od tego, co o jego żonie pomyślą sobie sąsiedzi. To bardzo trudne, zwłaszcza dla najbliższych, którzy mimo dotykających ich skutków uzależnienia starają się zapewnić bliskiej osobie komfort i bezpieczeństwo.

Warto przy tym pamiętać, że groźby bez pokrycia to najgorsza możliwa moneta. Chcąc przekonać alkoholika do podjęcia leczenia nie powinniśmy grozić odejściem, jeśli groźby tej nie chcemy lub z innych względów nie jesteśmy w stanie spełnić. Z drugiej strony, odejście bliskiej osoby wcale nie musi się przyczynić do podjęcia terapii, przeciwnie. Może skutkować dalszym popadaniem w nałóg.

Terapia uzależnień alkoholowych – od czego zacząć leczenie alkoholika?

Alkoholik, który chce podjąć leczenie, powinien swoje pierwsze kroki skierować do ośrodka uzależnień alkoholowych. Może to być prywatny ośrodek leczenia alkoholizmu lub placówka państwowa.

Leczenie w ośrodkach państwowych jest bezpłatne, jednak wymagane jest skierowanie od lekarza. Na prywatny odwyk można się udać w każdej chwili bez skierowania (wiele ośrodków przyjmuje pacjentów nawet 24 godziny na dobę). Leczenie wiąże się z opłatami, jednak nie musi być bardzo drogie. Warto znaleźć ośrodek, który zapewnia pacjentom bezpłatny „okres próbny” – kilka dni, po których można zrezygnować z terapii bez ponoszenia kosztów.

Jak wygląda terapia odwykowa od alkoholu?

Pierwszym etapem leczenia uzależnień od konkretnych substancji jest zazwyczaj detoks polegający na oczyszczeniu organizmu i wyeliminowaniu fizycznych objawów uzależnienia. Dopiero później zaczyna się właściwa terapia odwykowa. Leczenie powinno być prowadzone w sposób indywidualny. Jego pierwszy etap zwykle polega na uświadomieniu sobie konsekwencji choroby, jaką jest uzależnienie i poznaniu mechanizmów jej działania. Dopiero później następuje nauka nowych schematów postępowania i postaw oraz kontrolowania pokus. Dużą rolę odgrywa akceptacja choroby alkoholowej jako czegoś, co będzie towarzyszyć pacjentowi do końca życia oraz wsparcie uzyskane podczas terapii grupowej. Obok psychoterapii indywidualnej jest to jedna z najskuteczniejszych form leczenia, którą warto kontynuować także po opuszczeniu ośrodka odwykowego.

Uzależnienia

Alkoholizm

Pijąc alkohol oczekuje się korzyści. Relaks, odprężenie, większa...

Dowiedz się więcej !
Hazard

Termin „hazard” wywodzi się od arabskiego słowa „az-zahr” oz...

Dowiedz się więcej !
Narkomania

Słowo narkomania pochodzi od greckiego określenia „narke” (odurz...

Dowiedz się więcej !
Lekomania

Uzależnienie od leków określa się inaczej mianem lekomanii. Leki n...

Dowiedz się więcej !
© 2024 Copyright by CENTRUM-OSTOJA