608 120 673

Od czego zacząć odwyk narkotykowy?

Narkomania to podstępne i często postępujące bardzo szybko uzależnienie, z którym ciężko poradzić sobie bez profesjonalnej pomocy. Objawy uzależnienia od narkotyków dotyczą bowiem zarówno sfery fizycznej, jak też psychicznej i potrafią być bardzo dotkliwe. Odwyk narkotykowy prowadzony pod nadzorem specjalistów to w zasadzie jedyny skuteczny sposób, by zacząć nowe, wolne od nałogów życie. Od czego zacząć leczenie?

Charakterystyka uzależnienia od narkotyków

Narkotykami nazywamy środki zawierające substancje odurzające, które wpływają na stan fizyczny i psychiczny przyjmującej je osoby. W zależności od rodzaju mogą powodować rozluźnienie lub pobudzenie albo wywoływać halucynacje. Wiele osób, szczególnie młodych, eksperymentuje z narkotykami, do czego zachęca ich zwykła ciekawość lub też presja otoczenia. Często takie eksperymentowanie przeradza się w kolejne fazy uzależnienia, do których należą:

  • przyjmowanie okazjonalne,
  • nawyk,
  • uzależnienie.

W ostatniej fazie nałogu każda samodzielna próba odstawienia przyjmowanej substancji wywołuje zarówno objawy fizyczne (np. lęk, bezsenność lub wzmożona senność, nudności, wymioty, biegunka, bóle), jak i psychiczne. Pojawia się potrzeba zażywania coraz większych dawek, ponieważ organizm uodparnia się na przyjmowany środek. Uzależniony przestaje normalnie funkcjonować, zaniedbuje codzienne czynności i otoczenie, przestaje zajmować się rzeczami, które wcześniej sprawiały mu przyjemność.

Leczenie uzależnienia od narkotyków – od czego zacząć?

Skuteczna terapia uzależnień to przede wszystkim psychoterapia nakierowana na zmianę toku myślenia i postępowania pacjenta. Oznacza to, że niemożliwe jest wyzbycie się nałogu bez uprzedniego zdania sobie sprawy z problemu i przyznania się przed sobą do konieczności skorzystania z pomocy. Wsparcie bliskich może być bardzo pomocne, jednak to sam uzależniony musi chcieć wrócić do normalnego życia. W takim przypadku najlepiej skierować swoje kroki na odwyk narkotykowy do specjalnego ośrodka.

Ośrodki leczenia uzależnień można podzielić na prywatne i publiczne. Wybór placówki zależy w dużej mierze od możliwości finansowych uzależnionego lub jego rodziny. Jednak można skorzystać też z darmowych form leczenia oraz uzyskać wsparcie w poradniach znajdujących się w całym kraju.

Jak wygląda odwyk narkotykowy?

Najskuteczniejszą metodą leczenia uzależnień jest zgłoszenie się na stacjonarny odwyk narkotykowy. Terapia połączona z pobytem w ośrodku terapii uzależnień rozpoczyna się od tzw. detoksu, czyli odtruwania. Jest to czas skupiony na pozbyciu się z organizmu niepożądanych substancji i wyeliminowaniu fizycznych objawów odstawienia. Następnie realizowane jest leczenie, którego długość i intensywność, a także tryb dobierane są do indywidualnych potrzeb pacjenta oraz stopnia uzależnienia.

Ważnym elementem jest terapia grupowa i indywidualna, nauka codziennego życia bez sięgania po substancje psychoaktywne. W niektórych przypadkach pomocna jest też farmakologia – stosuje się w tym przypadku leki zastępcze, których działanie zbliżone jest do narkotyków. Stopniowe zmniejszanie dawki ma za zadanie odzwyczajenie pacjenta od substancji przy jednoczesnym złagodzeniu objawów związanych z odstawieniem.

Uzależnienia

Alkoholizm

Pijąc alkohol oczekuje się korzyści. Relaks, odprężenie, większa...

Dowiedz się więcej !
Hazard

Termin „hazard” wywodzi się od arabskiego słowa „az-zahr” oz...

Dowiedz się więcej !
Narkomania

Słowo narkomania pochodzi od greckiego określenia „narke” (odurz...

Dowiedz się więcej !
Lekomania

Uzależnienie od leków określa się inaczej mianem lekomanii. Leki n...

Dowiedz się więcej !
© 2024 Copyright by CENTRUM-OSTOJA