608 120 673

Skąd się bierze uzależnienie od hazardu?

Czy wiesz, że w Polsce problem uzależnienia od hazardu dotyczy nawet 380 tysięcy osób? Uważa się też, że nawet 6 milionów ludzi – wliczając w to rodziny i inne osoby z otoczenia nałogowców – doświadcza negatywnych skutków uzależnienia od hazardu. Statystyki są przerażające, niestety nadal świadomość tego, skąd bierze się uzależnienie, jak bardzo jest destrukcyjne i do czego może prowadzić bez odpowiednio poprowadzonej terapii są nikłe. Poznaj przyczyny nałogu hazardowego.

Czym jest uzależnienie od hazardu?

Uzależnienie od hazardu to stan, w którym człowiek traci kontrolę nad swoim zachowaniem i staje się zdeterminowany, aby wchodzić do gry i kontynuować ją pomimo negatywnych konsekwencji. Nie jest to jedynie kwestia wygrywania lub przegrywania pieniędzy, ale również niekontrolowanej potrzeby obstawiania lub ryzykowania czymś wartościowym, takim jak majątek, a nawet praca i dom.

Czynniki wpływające na uzależnienie od hazardu

Co sprawia, że jedni szybciej uzależniają się od hazardu niż inni? Część społeczeństwa jest  faktycznie bardziej podatna na ten nałóg. Okazuje się, że u podłoża problemu często stoją czynniki biologiczne, środowiskowe, psychologiczne oraz emocjonalne, a także brak wiedzy czy świadomości na temat zagrożenia.

Czynniki biologiczne

Badania sugerują, że istnieją pewne genetyczne predyspozycje do uzależnienia od hazardu. Osoby, których rodzice cierpieli na to zaburzenie, mogą być bardziej podatne na nałóg niż inne.

Czynniki psychologiczne

Osoby o pewnych cechach osobowości, takich jak impulsywność i skłonność do ryzykowania, mogą być bardziej narażone na uzależnienie od hazardu od pozostałych. Dodatkowo, doświadczenia traumatyczne lub stresowe mogą skłaniać ludzi do ucieczki w hazard, który jawi się  jako antidotum na stres i problemy.

Czynniki środowiskowe

Otoczenie ma ogromny wpływ na uzależnienie od hazardu i jego pogłębianie się. Osoby, które mają do czynienia z hazardem od młodego wieku lub mieszkają w obszarach, gdzie dostęp do gier losowych jest łatwy, mogą być skłonne do próbowania tego w przyszłości. Czynnikiem motywującym do tego są też reklamy, promocje oraz presja społeczna.

Czynniki emocjonalne

Często osoby uzależnione od hazardu używają gier jako formy ucieczki od negatywnych emocji, takich jak stres, smutek czy samotność. Hazard może dostarczać chwilowej ulgi, a to niestety często prowadzi do utrwalenia złych wzorców.

Edukacja i świadomość

Brak edukacji na temat ryzyka i konsekwencji związanych z hazardem to także przyczyna kłopotów. Dla wielu osób, które nie zdają sobie sprawy z potencjalnych zagrożeń, jakie niesie za sobą hazard, mogą podejmować bardziej ryzykowne decyzje w zakresie gier losowych.

Konsekwencje uzależnienia od hazardu

Uzależnienie od hazardu ma liczne negatywne konsekwencje, zarówno dla osoby uzależnionej, jak i dla jej otoczenia. Pierwszym są zazwyczaj kłopoty finansowe, zadłużanie się i chęć odegrania się. Pożyczki często zaciągane są u osób, które dorabiają się na bardzo wysokich odsetkach, a to nakręca spiralę zadłużenia.

Stres związany z uzależnieniem od hazardu może prowadzić do problemów zdrowotnych, takich jak nadciśnienie, bezsenność i problemy z układem sercowo-naczyniowym. Niestety, dotyczy to zarówno uzależnionego, jak i jego rodziny. Z czasem może ona się rozpaść, a konflikty wywołują rozpady małżeństwa i trudności w wychowywaniu dzieci.

Zapoznaj się z naszą ofertą leczenia uzależnienia od hazardu w Warszawie!

Uzależnienia

Alkoholizm

Pijąc alkohol oczekuje się korzyści. Relaks, odprężenie, większa...

Dowiedz się więcej !
Hazard

Termin „hazard” wywodzi się od arabskiego słowa „az-zahr” oz...

Dowiedz się więcej !
Narkomania

Słowo narkomania pochodzi od greckiego określenia „narke” (odurz...

Dowiedz się więcej !
Lekomania

Uzależnienie od leków określa się inaczej mianem lekomanii. Leki n...

Dowiedz się więcej !
© 2024 Copyright by CENTRUM-OSTOJA