608 120 673

Jak walczyć z uzależnieniem w trakcie ciąży?

Spożywanie używek w trakcie ciąży stanowi poważne zagrożenie nie tylko dla matki dziecka, ale przede wszystkim dla rozwijającego się płodu. Kobiety, które spodziewają się potomstwa, powinny być otoczone szczególną opieką. Często nawet mała dawka leku jest dobierana przez lekarza, który oceni, czy na danym etapie podanie substancji farmakologicznej będzie bezpieczne.

Według danych statystycznych średnio jedna czwarta kobiet na początku ciąży pali papierosy, a jedna na dwadzieścia walczy z chorobą alkoholową. Jak groźne jest stosowanie używek przez matkę dla dziecka i jak można walczyć z uzależnieniem w ciąży?

Jakie zagrożenie niesie stosowanie używek w trakcie ciąży?

Ciąża to szczególny okres dla matki i jej dziecka, gdyż wtedy ich ciała są ze sobą połączone. Wszystko, co spożywa matka, a także jej emocje i lęki mogą wpływać na rozwój płodu. Środki odurzające spożywane przez matkę docierają do organizmu dziecka przez pępowinę i krew w łożysku. Organizm płodu nie jest jeszcze wykształcony, a to oznacza, że nie radzi sobie z działaniem substancji szkodliwych tak dobrze, jak ciało matki. Spożywanie używek w okresie ciąży może działać na płód inaczej w zależności od rodzaju stosowanej substancji:

  • Alkohol: picie alkoholu w ciąży może prowadzić do poważnych zaburzeń w rozwoju płodu, co nazywa się spektrum alkoholowych zaburzeń płodowych (FASD). Objawy FASD mogą obejmować problemy z zachowaniem, problemy z uczeniem się, problemy z sercem i innymi narządami, a także nieprawidłowości w strukturze twarzy.
  • Tytoń: palenie papierosów lub narażenie na dym tytoniowy może zwiększyć ryzyko poronienia, przedwczesnego porodu, urodzenia dziecka o niskiej masie urodzeniowej oraz śmierci okołoporodowej płodu. Dzieci matek, które palą w ciąży, mają również zwiększone ryzyko wystąpienia schorzeń, takich jak astma, choroby serca i cukrzyca.
  • Narkotyki: zażywanie narkotyków w ciąży może prowadzić do problemów z rozwojem płodu, a także zwiększać ryzyko poronienia, przedwczesnego porodu i zgonu dziecka okołoporodowego. Dzieci, które rodzą się zależne od narkotyków, mogą doświadczać objawów odstawienia.

Jak walczyć z uzależnieniem w czasie ciąży?

Walka z uzależnieniem jest wyzwaniem dla każdego, jednak kobieta w ciąży musi myśleć nie tylko o sobie, ale także o mającym się narodzić dziecku. Bardzo ważne jest, aby przyszła matka posiadała odpowiednią wiedzę na temat szkodliwości spożywania używek dla płodu oraz otrzymała odpowiednie wsparcie ze strony najbliższych. Dodatkowo warto pomyśleć o dodatkowych środkach wsparcia, takich jak:

  • Rozmowa z lekarzem – jeżeli kobieta spodziewająca się dziecka walczy z uzależnieniem, powinna powiedzieć o tym lekarzowi prowadzącemu ciąże. Specjalista może pomóc w znalezieniu mniej szkodliwej alternatywy dla używek lub wskaże inne sposoby, które mogą pomóc przyszłej matce;
  • ośrodek leczenia uzależnień – przyszła matka może poszukać pomocy w profesjonalnym ośrodku leczenia uzależnień. W takim miejscu można liczyć na wsparcie profesjonalistów, którzy mają odpowiednią wiedzę na temat uzależnień i doświadczenie w pracy z kobietami w ciąży;
  • grupy wsparcia – warto popatrzeć, czy w okolicy nie działają grupy wsparcia dla kobiet w ciąży walczących z uzależnieniami. Na takich spotkaniach można spotkać osoby z podobnymi problemami i zyskać dodatkową motywację do walki z nałogiem.

Uzależnienie matki może mieć bardzo zły wpływ na zdrowie dziecka, dlatego bardzo ważne jest, aby korzystać z dostępnej pomocy. Profesjonalna terapia uzależnień stanowi najlepszą opcję na walkę z uzależnieniem w trakcie ciąży.

Uzależnienia

Alkoholizm

Pijąc alkohol oczekuje się korzyści. Relaks, odprężenie, większa...

Dowiedz się więcej !
Hazard

Termin „hazard” wywodzi się od arabskiego słowa „az-zahr” oz...

Dowiedz się więcej !
Narkomania

Słowo narkomania pochodzi od greckiego określenia „narke” (odurz...

Dowiedz się więcej !
Lekomania

Uzależnienie od leków określa się inaczej mianem lekomanii. Leki n...

Dowiedz się więcej !
© 2024 Copyright by CENTRUM-OSTOJA