608 120 673

Co to jest alkoholizm i jakie są jego skutki?

Zgodnie z definicją alkoholizmem określamy przewlekłe, postępujące i potencjalnie śmiertelne zaburzenie związane z nadmiernym, kompulsywnym spożywaniem napojów alkoholowych.

Uzależnienie od alkoholu charakteryzuje się utratą kontroli nad ilością spożywanego alkoholu, co w konsekwencji upośledza funkcjonowanie osoby uzależnionej na poziomie rodzinnym i zawodowym. Choroba alkoholowa systematycznie obniża jakość życia, prowadząc do fizycznego i psychicznego uzależnienia do alkoholu.

Czym jest uzależnienie?

Żeby zrozumieć mechanizm działania choroby alkoholowej należy odpowiedzieć sobie na pytanie o to, czym jest uzależnienie. APA definiuje uzależnienie jako chorobę mózgu, która polega na kompulsywnym używaniu jakiejś substancji pomimo negatywnych konsekwencji. Obok uzależnień chemicznych wyróżnić możemy także uzależnienia behawioralne, w przypadku których osoba uzależniona zamiast sięgać po daną substancję, wykonuje jakąś czynność.

Alkoholizm jest formą uzależnienia chemicznego, w którym osoba uzależniona spożywa alkohol mimo świadomości jego negatywnego wpływu na jej zdrowie i jakość życia.

Skutki spożywania od alkoholu

Skutki spożywania alkoholu można podzielić na skutki krótkotrwałe i długofalowe. Zacznijmy od tego, że nie trzeba być alkoholikiem, aby doświadczyć przykrych konsekwencji nadmiernego spożycia alkoholu. Krótkotrwałe skutki picia, które mogą nam towarzyszyć po suto zakrapianej imprezie to między innymi:

 • wymioty,
 • problemy z równowagą i koordynacją ruchową,
 • zanik zahamowani społecznych,
 • upośledzenie umiejętności osądu sytuacji,
 • osłabienie zmysłów,
 • utrata przytomności,
 • wychłodzenie organizmu,
 • podwyższone ciśnienie krwi,
 • rozwolnienie,
 • wahania nastroju.

Dolegliwości te związane są z procesem metabolizmu alkoholu etylowego. Co do zasady nasz organizm jest w stanie uporać się z jedną standardową dawką alkoholu na godzinę. W przypadku, kiedy przekroczymy tę dawkę możemy się spodziewać negatywnych skutków w postaci wyżej wymienionych objawów. A jakie są skutki długofalowego spożywania alkoholu?

Skutki długotrwałego spożywania alkoholu?

Skutki oddziaływania alkoholu na organizm w perspektywie krótkofalowej różnią się znacząco od skutków długofalowego spożycia alkoholu. Długotrwałe nadużywanie alkoholu prowadzi do stałych zmian w ciele i w mózgu. To przede wszystkim:

 • problemy z pamięcią,
 • zanik koncentracji, trudności ze skupieniem uwagi i trudności z uczeniem się,
 • zmniejszenie materii szarej w mózgu i materii białej (materia szara odpowiada za kontrolę mięśni, odczuwanie sensoryczne, pamięć, mowę, emocje, podejmowanie decyzji, samokontrolę; materia biała odpowiada za poprawne połączenia w mózgu, a więc jego sprawne działanie),
 • ryzyko wystąpienia alkoholowego zapalenia wątroby,
 • marskość wątroby,
 • stłuszczenie wątroby,
 • nadciśnienie,
 • arytmia serca,
 • ryzyko udaru mózgu,
 • podwyższone ryzyko wystąpienia chorób nowotworowych, takich jak rak przełyku, jamy ustnej, krtani, piersi, wątroby, jelita grubego.

Skutki spożywania alkoholu dla mózgu

W tym miejscu warto zwrócić również uwagę na skutki, jakie spożywanie alkoholu wywiera na mózg i naszą psychikę. Jednorazowe obfite spożycie alkoholu prowadzi do dezorientacji i problemów ze skupieniem uwagi. Nasz osąd społeczny i zdrowy rozsądek „robią sobie wolne”, w konsekwencji czego wzrasta ryzyko podejmowania decyzji, których później żałujemy. A jak to wygląda w perspektywie długofalowej?

Długotrwałe nadużywanie alkoholu może powodować trwałe uszkodzenie mózgu. Skutkiem długotrwałego picia może być również depresja i zaburzenia lękowe, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, schizofrenia, zaburzenia snu i inne zaburzenia psychiczne.

Zapoznaj się z naszą ofertą leczenia alkoholizmu w Warszawie w naszym ośrodku leczenia uzależnień!

Uzależnienia

Alkoholizm

Pijąc alkohol oczekuje się korzyści. Relaks, odprężenie, większa...

Dowiedz się więcej !
Hazard

Termin „hazard” wywodzi się od arabskiego słowa „az-zahr” oz...

Dowiedz się więcej !
Narkomania

Słowo narkomania pochodzi od greckiego określenia „narke” (odurz...

Dowiedz się więcej !
Lekomania

Uzależnienie od leków określa się inaczej mianem lekomanii. Leki n...

Dowiedz się więcej !
© 2024 Copyright by CENTRUM-OSTOJA