608 120 673

Lekomania fazy i typy uzależnienia od leków

Uzależnienie od leków, nazywane również lekomanią, jest poważnym problemem zdrowotnym ze wszystkimi wyzwaniami, jakie niesie za sobą nałóg. Okazuje się, że nie tylko alkohol czy narkotyki, ale także leki, które są przepisywane przez lekarzy w celu leczenia różnych schorzeń, mogą stać się źródłem uzależnienia. Gdy przyjmujący je traci kontrolę nad ilością oraz częstotliwością przyjmowania substancji, miesza je z innymi może wprowadzić swój organizm w ciąg, który trudno przerwać. Dowiedz się, jakie są fazy uzależnienia od leków oraz typy lekomanii.

Fazy uzależnienia od leków

Jak każdy nałóg, również uzależnienie od leków ma swoje fazy. Zaczyna się zazwyczaj niewinnie, a po jakimś czasie prowadzi do nadużyć, uzależnień czy destrukcji.

  • Faza – eksperymentalna

W tej fazie osoba zaczyna przyjmować leki zgodnie z zaleceniami lekarza lub na własną rękę (samoleczenie). Mogą to być leki przeciwbólowe, przeciwdepresyjne lub inne, które zostały przepisane z powodu konkretnej choroby lub dolegliwości. W tej fazie człowiek nie odczuwa jeszcze silnego pragnienia leków i stosuje je zgodnie z zaleceniami.

  • Faza – nadużywanie

W miarę jak czas upływa, człowiek może zacząć nadużywać leków. To oznacza, że przyjmuje je częściej lub w większych ilościach niż zalecają lekarze. Motywacją do nadużywania leków może być łagodzenie bólu lub osiągnięcie stanu euforii, które może towarzyszyć niektórym lekom, zwłaszcza opioidom.

  • Faza – uzależnienie

W tej fazie lekomania staje się problemem. Człowiek staje się fizycznie i psychicznie uzależniona od leków. Odczuwa silną potrzebę ich przyjmowania, aby uniknąć objawów odstawienia, takich jak drżenie, nudności, biegunka. W tej fazie uzależniony często robi wszystko, aby zdobyć kolejną dawkę leku, nawet jeśli jest to nielegalne lub niebezpieczne.

  • Faza – destrukcja

Uzależnienie od leków może prowadzić do destrukcji. Uzależniony może stracić pracę, popsuć relacje z rodziną i przyjaciółmi, utracić zdolność do wykonywania codziennych obowiązków. W tej fazie człowiek często izoluj się społecznie i skupia się tylko na uzyskiwaniu i zażywaniu leków.

Typy lekomanii

Są różne rodzaje lekomanii. W zależności od tego, od jakich substancji jest uzależniony człowiek, wyróżniamy:

  • Uzależnienie od opioidów – opioidy to grupa leków przeciwbólowych, która może prowadzić do silnego uzależnienia. Obejmuje to leki takie jak oksykodon, hydrokodon, morfina i fentanyl.
  • Uzależnienie od benzodiazepin – benzodiazepiny są lekami przeciwlękowymi i uspokajającymi, które również mogą prowadzić do uzależnienia. Przykłady to diazepam, alprazolam i lorazepam.
  • Uzależnienie od leków na receptę – uzależnienie od leków na receptę może obejmować różne rodzaje substancji w tym leki przeciwbólowe, leki nasenne, leki przeciwlękowe i leki przeciwdepresyjne. Osoby uzależnione od tych leków często robią wszystko, aby zdobyć recepty od różnych lekarzy lub pozyskać leki nielegalnie.
  • Uzależnienie wielosubstancjalne – niektóre osoby uzależnione od leków nie ograniczają się do jednego rodzaju substancji. Mogą stosować różne leki jednocześnie, a nawet mieszać je z alkoholem, co znacząco zwiększa ryzyko szkodliwych skutków zdrowotnych.
  • Uzależnienie od leków na receptę w celach rekreacyjnych – niektórzy ludzie wykorzystują leki na receptę nie tylko w celach leczniczych, ale także rekreacyjnie. Przyjmują je w celu uzyskania uczucia euforii lub odprężenia. To podejście może prowadzić do uzależnienia i poważnych problemów zdrowotnych.

Uzależnienie od leków jest problemem, który może dotknąć każdego, niezależnie od wieku, płci czy statusu społecznego. Ważne jest, aby być świadomym ryzyka związanego z przyjmowaniem farmaceutyków niezgodnie z zaleceniami lub na własną rękę.

Zapoznaj się z naszą ofertą leczenia lekomanii w Warszawie!

Uzależnienia

Alkoholizm

Pijąc alkohol oczekuje się korzyści. Relaks, odprężenie, większa...

Dowiedz się więcej !
Hazard

Termin „hazard” wywodzi się od arabskiego słowa „az-zahr” oz...

Dowiedz się więcej !
Narkomania

Słowo narkomania pochodzi od greckiego określenia „narke” (odurz...

Dowiedz się więcej !
Lekomania

Uzależnienie od leków określa się inaczej mianem lekomanii. Leki n...

Dowiedz się więcej !
© 2024 Copyright by CENTRUM-OSTOJA