608 120 673

Terapia lekomanii – jak pomóc osobie uzależnionej od leków?

Uzależnienie od leków jest poważnym problemem, który podlega leczeniu na podobnych zasadach, jak inne nałogi. Chociaż wiele osób kojarzy uzależnienie głównie z substancjami psychoaktywnymi, takimi jak alkohol czy narkotyki, to jednak lekomania jest równie groźna. Terapia lekomanii może jednak pomóc osobom uzależnionym w uporaniu się z nałogiem. Zobacz, jakie są metody pomocy pacjentom.

Uzależnienie od leków – skąd się bierze, jak się objawia?

Uzależnienie od leków może dotknąć każdego, niezależnie od wieku, płci czy statusu społecznego. Istnieje jednak wiele czynników ryzyka, które zwiększają prawdopodobieństwo rozwoju tej choroby. To przede wszystkim przyjmowanie leków na stałe, niska odporność na ból, historia uzależnień w rodzinie, zaburzenia psychiczne (lęki, depresja), łatwy dostęp do leków, zmiana dawek lub nieprawidłowe stosowanie leków, wreszcie – brak świadomości ryzyka.

Objawy uzależnienia od leków

Rozpoznanie uzależnienia od leków może być trudne, ponieważ objawy są różne, mają różne nasilenie, często chory ukrywa się z nałogiem. Niemniej jednak istnieją pewne powszechne objawy, które mogą wskazywać na obecność problemu. Do najczęstszych objawów należy silne pragnienie leków, zwiększona tolerancja na działanie leków, np. przeciwbólowych, objawy odstawienia (nudności, lęki, bóle mięśni), zaniedbywanie obowiązków, izolacja społeczna, a nawet uciekanie się do kradzieży czy oszustwa, aby zdobyć leki.

Walka z lekomanią – terapia, która może pomóc

Terapia lekomanii ma na celu pomóc osobie uzależnionej od leków w wyjściu z dewastującego zdrowie nałogu oraz powrocie do zdrowego życia. Zakłada:

  • Odcięcie pacjenta od leków i wsparcie go w przejściu przez detoks.
  • Leczenie objawów odstawienia – osoby uzależnione często doświadczają trudnych objawów odstawienia. Terapia ma na celu złagodzenie tych objawów i zapewnienie pacjentowi wsparcia.
  • Wsparcie psychologiczne, aby pomóc osobie uzależnionej zrozumieć przyczyny uzależnienia i radzić sobie z emocjonalnymi aspektami nałogu.
  • Kształtowanie zdrowych nawyków poprzez uczenie uzależnionego tego, jak radzić sobie z sytuacjami wyzwalającymi pragnienie leków i jak budować zdrowe nawyki.
  • Odbudowanie relacji społecznych, aby odzyskać kontakt z rodziną i przyjaciółmi, które mogą ucierpiały w wyniku uzależnienia.

Metody terapii lekomanii

Istnieje wiele różnych metod terapii lekomanii, a wybór odpowiedniej zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta oraz rodzaju uzależnienia.

  • Terapia poznawczo-behawioralna (CBT)

Jest to jedna z najskuteczniejszych metod terapii uzależnień, która pomaga pacjentowi zidentyfikować myśli i zachowania prowadzące do nadużywania leków i nauczyć się bardziej zdrowych strategii.

  • Terapia grupowa

W ramach terapii grupowej osoby uzależnione spotykają się z innymi pacjentami w celu dzielenia się doświadczeniami i wspierania się nawzajem.

  • Farmakoterapia

W niektórych przypadkach lekarze mogą zastosować farmakoterapię, czyli przepisać substancje, które pomagają zmniejszyć pragnienie leków i łagodzą objawy odstawienia, ale nie są mocno uzależniające i destrukcyjne dla organizmu.

  • Terapia behawioralna

Ta forma terapii skupia się na zmianie niezdrowych nawyków i zachowań związanych z uzależnieniem.

  • Wsparcie psychoterapeuty.

Pracujący z pacjentem psychoterapeuta pomaga mu zrozumieć głębsze przyczyny uzależnienia i radzić sobie z emocjonalnymi trudnościami.

Terapeuci odgrywają kluczową rolę w procesie leczenia uzależnienia od leków. To oni pomagają osobie uzależnionej zrozumieć przyczyny swojego nałogu i zapewniają wsparcie emocjonalne w procesie wychodzenia z uzależnienia.

Zapoznaj się z naszą ofertą leczenia lekomanii w Warszawie!

Uzależnienia

Alkoholizm

Pijąc alkohol oczekuje się korzyści. Relaks, odprężenie, większa...

Dowiedz się więcej !
Hazard

Termin „hazard” wywodzi się od arabskiego słowa „az-zahr” oz...

Dowiedz się więcej !
Narkomania

Słowo narkomania pochodzi od greckiego określenia „narke” (odurz...

Dowiedz się więcej !
Lekomania

Uzależnienie od leków określa się inaczej mianem lekomanii. Leki n...

Dowiedz się więcej !
© 2024 Copyright by CENTRUM-OSTOJA