608 120 673

Osoba uzależniona od leków – jak z nią postępować?

Leki, choć stworzone do leczenia chorób, mogą paradoksalnie stać się źródłem problemów zdrowotnych, prowadząc do lekomanii – uzależnienia od środków farmaceutycznych. Lekomania, podobna w swojej naturze do uzależnienia od alkoholu czy narkotyków, stanowi poważne zagrożenie zarówno dla zdrowia psychicznego, jak i fizycznego. Zrozumienie jej mechanizmów i skuteczna terapia są kluczowe dla zdrowienia. Pomocna w tym przypadku może okazać się lektura niniejszego artykułu.

Definicja i mechanizmy lekomanii

Lekomania polega na nadmiernym i częstym przyjmowaniu leków, często w dawkach przekraczających zalecenia lekarskie. Substancje zawarte w niektórych lekach mają potencjał uzależnienia, podobnie jak niektóre narkotyki czy alkohol. Przyczyny lekomanii są różnorodne. Wyróżnić możemy predyspozycje genetyczne, obecność zaburzeń psychicznych, czy wysoki potencjał uzależniający niektórych leków, jak np. środki uspokajające czy przeciwbólowe.

Często zdarza się, że otoczenie osoby uzależnionej przez długi czas nie dostrzega problemu z lekomanią. Brak wyraźnych symptomów uzależnienia sprawia, że nałóg pozostaje niezauważony. Niestety, stopniowe zwiększanie dawek przyjmowanych leków może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, włączając w to ryzyko zatrucia, a nawet, w najbardziej ekstremalnych przypadkach, śmierć. Wczesne wykrycie lekomanii znacząco zwiększa możliwości efektywnego leczenia i powrotu do zdrowia.

Symptomy uzależnienia od leków

Lekomania może długo pozostać niezauważona zarówno przez osobę uzależnioną, jak i jej bliskich. Typowe symptomy to:

  • stosowanie leków bez medycznych wskazań;
  • samodzielne zwiększanie dawek;
  • częste wizyty u lekarza w celu uzyskania recept;
  • niepokój związany z brakiem dostępu do leku;
  • nasilenie objawów psychosomatycznych, jak bezsenność czy lęk.

Terapia lekomanii

Leczenie lekomanii wymaga czasu i zaangażowania, ale jest możliwe. Podstawą jest zdiagnozowanie problemu i przyznanie się do niego przez osobę uzależnioną. Detoksykacja, czyli stopniowe zmniejszanie dawek, jest często pierwszym krokiem w terapii. Istotna jest również psychoterapia, która skupia się na poprawie zdrowia psychicznego i fizycznego pacjenta, a także na wsparciu w radzeniu sobie z sytuacjami emocjonalnymi i społecznymi. Terapia może obejmować sesje indywidualne i grupowe, dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta. Terapia odwykowa jest zawsze precyzyjnie dostosowana do unikalnych wymagań każdego pacjenta, biorąc pod uwagę jego indywidualne potrzeby i sytuację. W leczeniu stosuje się różnorodne metody terapeutyczne, aby skutecznie zaradzić problemowi. Kluczowym elementem terapii osób uzależnionych od leków jest psychoterapia uzależnień, która stanowi fundament procesu leczenia.

Lekomania – poważny problem, który można pokonać

Lekomania to poważny problem zdrowotny, wymagający kompleksowej i indywidualnie dopasowanej terapii. Ważne jest, aby osoby uzależnione i ich bliscy byli świadomi dostępnych form pomocy i wsparcia, które mogą prowadzić do skutecznego zdrowienia. Edukacja na temat zagrożeń związanych z nadużywaniem leków oraz świadomość wczesnych objawów uzależnienia mogą znacząco przyczynić się do zapobiegania lekomanii. Aktywne uczestnictwo bliskich w procesie leczenia jest potrzebne, ponieważ ich wsparcie często stanowi nieocenioną pomoc w trudnej drodze do zdrowienia. Dodatkowo, promowanie zdrowego stylu życia i alternatywnych metod radzenia sobie ze stresem i bólem może być efektywnym sposobem na uniknięcie uzależnienia od leków.

Zapoznaj się z naszą ofertą leczenia lekomanii w Warszawie!

Uzależnienia

Alkoholizm

Pijąc alkohol oczekuje się korzyści. Relaks, odprężenie, większa...

Dowiedz się więcej !
Hazard

Termin „hazard” wywodzi się od arabskiego słowa „az-zahr” oz...

Dowiedz się więcej !
Narkomania

Słowo narkomania pochodzi od greckiego określenia „narke” (odurz...

Dowiedz się więcej !
Lekomania

Uzależnienie od leków określa się inaczej mianem lekomanii. Leki n...

Dowiedz się więcej !
© 2024 Copyright by CENTRUM-OSTOJA