608 120 673

Metody leczenia patologicznego hazardu i ich skuteczność

Leczenie patologicznego hazardu jest niezbędne dla poprawy jakości życia osób uzależnionych i ich bliskich. Samodzielne wyjście z nałogu zwłaszcza na późniejszych etapach jest niemal niemożliwe. Stąd konieczność poszukania profesjonalnego wsparcia, np. dobrego ośrodka zamkniętego. Skuteczność terapii zależy od wielu czynników, w tym od stopnia zaawansowania uzależnienia oraz od zaangażowania samej osoby uzależnionej i jej rodziny. Zobacz, jakie są metody leczenia uzależnienia od hazardu. Czy są one skuteczne?

Podobnie, jak każde inne uzależnienie, również nałóg hazardowy leczy się od momentu, w którym potrzebujący pomocy dostrzeże problem i zgłosi się po pomoc. Oto, jak w kilku krokach wygląda taki proces.

  1. Rozpoznanie i akceptacja problemu

Pierwszym krokiem w leczeniu hazardu jest uznanie problemu i zrozumienie, że istnieje uzależnienie. Osoba uzależniona musi zdawać sobie sprawę z konsekwencji swojego działania i chcieć podjąć kroki w kierunku poprawy.

  1. Znalezienie ośrodka zamkniętego

Leczenie hazardu powinno być prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów, takich jak psychoterapeuci lub terapeuci uzależnień, którzy posiadają doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi od hazardu. W niektórych przypadkach, szczególnie gdy uzależnienie jest zaawansowane, ośrodek zamknięty może być najlepszą opcją. W takim miejscu osoba uzależniona może intensywniej pracować nad swoim problemem (czasem wystarczy 14 dni, choć standardowe programy trwają około miesiąca).

  1. Diagnostyka i ocena

Specjalista przeprowadza wstępną diagnostykę, aby zrozumieć specyfikę uzależnienia danej osoby. Ustali też, na jakim etapie jest problem, jak bardzo zaawansowany jest nałóg. Na tej podstawie planowane jest dalsze postępowanie terapeutyczne.

4.Terapia

Leczenie hazardu może obejmować sesje terapii indywidualnej, gdzie terapeuta pracuje nad zrozumieniem przyczyn uzależnienia, uczy radzenia sobie z pokusami i stresującymi sytuacjami oraz pomaga budować nowe wzorce myślenia i zachowań. Może też być wzbogacone sesjami grupowymi. Terapia grupowa jest formą wsparcia, gdzie osoby uzależnione dzielą się swoimi doświadczeniami i uczą się od siebie nawzajem. Grupa może pomagać w radzeniu sobie z uzależnieniem.

5.Kontynuacja po terapii

Leczenie hazardu nie kończy się po zakończeniu terapii. Osoba uzależniona musi kontynuować pracę nad sobą, unikać pokus hazardowych i rozwijać zdrowsze sposoby radzenia sobie z życiowymi wyzwaniami. Ważne, aby była objęta stałą opieką specjalistyczną i wiedziała, że może zwrócić się o pomoc w razie pokus.

Czy leczenie hazardu może być skuteczne?

Oczywiście – w przypadku uzależnienia od hazardu, im szybciej rozpocznie się leczenie, tym większa szansa na wyjście z nałogu. Jednak u podstaw wszystkiego leży motywacja własna osoby uzależnionej. Lepiej, gdy ma wsparcie bliskich. Najlepiej – gdy trafia do dobrego ośrodka z wykwalifikowaną kadrą.

Terapia psychoanalityczna, terapia behawioralna lub terapia grupowa mogą być skutecznymi formami wsparcia w leczeniu uzależnienia od hazardu. Psychoterapeuci pomagają zrozumieć przyczyny uzależnienia oraz rozwijać zdrowe strategie radzenia sobie z emocjami. Ale to nie wszystko. W niektórych przypadkach lekarze mogą zalecić leki, które pomagają w kontrolowaniu impulsów, a także obejmują opieką pacjentów po terapii, aby byli odporni na pokusy codziennego życia.

Zapoznaj się z naszą ofertą leczenia uzależnienia od hazardu w Warszawie!

Uzależnienia

Alkoholizm

Pijąc alkohol oczekuje się korzyści. Relaks, odprężenie, większa...

Dowiedz się więcej !
Hazard

Termin „hazard” wywodzi się od arabskiego słowa „az-zahr” oz...

Dowiedz się więcej !
Narkomania

Słowo narkomania pochodzi od greckiego określenia „narke” (odurz...

Dowiedz się więcej !
Lekomania

Uzależnienie od leków określa się inaczej mianem lekomanii. Leki n...

Dowiedz się więcej !
© 2024 Copyright by CENTRUM-OSTOJA