608 120 673

Jak i czym leczyć alkoholizm: Jak wygląda leczenie?

Choroba alkoholowa rzutuje na wszystkie sfery życia osoby uzależnionej i jej rodziny. Substancje zawarte w alkoholu etylowym sprawiają, że samodzielnie trudno pokonać nałóg i rozpocząć nowe życie w trzeźwości. Dlatego istotną rolę w walce z uzależnieniem odgrywa leczenie.

Leczenie uzależnienia do alkoholu to proces długofalowy, w ramach którego osoby chore mogą liczyć na profesjonalne wsparcie terapeutów wyspecjalizowanych w leczeniu uzależnień. Jak wygląda leczenie uzależnień od alkoholu?

Leczenie uzależnienia od alkoholu

Choroba alkoholowa jest chorobą postępującą. Wynika ona z fizycznego i psychicznego uzależnienia od alkoholu. Aby wyjść z nałogu chory musi sobie uświadomić wagę swojego problemu i skorzystać z fachowej pomocy. Gotowość do skorzystania z pomocy jest bardzo ważna, ponieważ alkoholicy mają tendencję do zaprzeczania chorobie. Dopiero samodzielne próby uzyskania trzeźwości, którym towarzyszą objawy zespołu abstynencyjnego uświadamiają im, że siłą woli nie są w stanie pokonać nałogu.

Leczenie uzależnień od alkoholu jest realizowane przez wyspecjalizowane ośrodki. To w nich warto szukać pomocy. Rozmowa ze specjalistą pomoże:

 • ocenić skalę problemu,
 • dobrać dalsze kroki kuracji.

Znaczenie podczas leczenia choroby alkoholowej ma rozpoznanie:

 • podłoża problemu,
 • fazy zaawansowania uzależnienia,
 • typu osobowości pacjenta,
 • ogólnego stanu zdrowia fizycznego i psychicznego pacjenta.

Formy leczenia uzależnień od alkoholu

Leczenie alkoholizmu może przybrać wiele form:

 • terapii realizowanej w warunkach ambulatoryjnych w poradni lub ośrodku leczenia uzależnień,
 • terapii na dziennym oddziale odwykowym szpitalnym lub w ośrodku,
 • terapii w ośrodku zamkniętym

Za najbardziej skuteczne uznaje się leczenie w ośrodku zamkniętym. Wynika to przede wszystkim z intensywności terapii oraz możliwości skupienia się wyłącznie na walce z uzależnieniem. Dodatkową korzyścią jest odseparowanie chorego od czynników środowiskowych, które sprzyjają lub wręcz skłaniają go do sięgania po alkohol. Chorzy leczeni w warunkach ambulatoryjnych najczęściej w trakcie terapii muszą wywiązywać się ze swoich codziennych obowiązków zawodowych, rodzinnych i społecznych, co uniemożliwia pełne skupienie się na procesie zdrowienia.

Jak przebiega leczenie?

Leczenie w ośrodku najczęściej poprzedzone jest detoksem. Celem detoksu jest odtrucie organizmu z toksycznych związków powstałych w wyniku metabolizmu dużych dawek alkoholu. Detoksykacja pod okiem specjalistów pozwala bezpiecznie przerwać ciąg alkoholowy i przetrwać najcięższe objawy zespołu abstynencyjnego. Następny krok stanowi terapia podstawowa.

Terapia podstawowa jest projektowana adekwatnie do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjentów. Niezależnie do przygotowanego przez specjalistę planu leczenie uzależnień od alkoholu opiera się na podobnych założeniach:

 • poznaniu mechanizmów rządzących uzależnieniem,
 • dotarciu do podłoża problemów, które skłaniają chorego do sięgania po alkohol,
 • ukazaniu negatywnych skutków picia,
 • nauki umiejętności i zachowań potrzebnych do walki z głodem alkoholowym.

Celem terapii jest zmiana schematów myślenia i zachowań, jak również dostarczenie choremu narzędzi do późniejszej walki z głodem alkoholowym i pojawiającymi się pokusami. Dodatkowo, w trakcie terapii chory uczy się jak radzić sobie z życiowymi problemami, bez potrzeby sięgania po alkohol.

Czym można wesprzeć leczenie uzależnienia od alkoholu?

Podstawowym środkiem leczenia uzależnień od alkoholu jest psychoterapia. Działania terapeutyczne można jednak uzupełnić o środki farmakologiczne. Leki wspomagają proces oczyszczania organizmu, tym samym pomagając w walce z głodem alkoholowym. Decyzję o uzupełnieniu procesu leczenia o farmakoterapię najczęściej podejmuje się w sytuacji, w której oddziaływania terapeutyczne nie przynoszą zadawalającego efektu. Leki wdraża się również w celu zwiększenia skuteczności terapii w sytuacjach, gdy zły stan zdrowia pacjenta wymaga szybkiego odstawienia alkoholu. Zapoznaj się z naszą ofertą leczenie alkoholizmu w Warszawie w naszym centrum leczenia uzależnień!

Uzależnienia

Alkoholizm

Pijąc alkohol oczekuje się korzyści. Relaks, odprężenie, większa...

Dowiedz się więcej !
Hazard

Termin „hazard” wywodzi się od arabskiego słowa „az-zahr” oz...

Dowiedz się więcej !
Narkomania

Słowo narkomania pochodzi od greckiego określenia „narke” (odurz...

Dowiedz się więcej !
Lekomania

Uzależnienie od leków określa się inaczej mianem lekomanii. Leki n...

Dowiedz się więcej !
© 2024 Copyright by CENTRUM-OSTOJA